Thi công hạng mục rèm cửa khách sạn Cát Bà Pradise Hotel

Thi công hạng mục rèm cửa Nhà Hát Thiếu Nhi Hải Phòng

Thi công hạng mục rèm tòa nhà Thành Đạt 1

Thi công hạng mục rèm cửa khách sạn Thành Công 

Thi công hạng mục rèm cửa khách sạn The Shine Hotel

Thi công hạng mục rèm cửa biệt thự Vinhome Imperia Paris 11- 18

Thi công hạng mục rèm cửa biệt thự Vinhome Imperia Paris 10-01

Thi công hạng mục rèm cửa biệt thự Vinhome Imperia Mahatan 04-01

Thi công hạng mục rèm cửa biệt thự Vinhome Imperia Paris 18 xx

Thi công hạng mục rèm cửa biệt thự Vinhome Imperia Paris 17-05

Thi công hạng mục rèm cửa biệt thự Vinhome Imperia Paris 14-15

Thi công hạng mục rèm cửa biệt thự Vinhome Imperia Paris 14-17

Thi công hạng mục rèm cửa nhà phố –  Mr.Hải

Thi công hạng mục rèm cửa biệt thự Vinhome Imperia Paris 07-01

Thi công hạng mục rèm cửa biệt thự Vinhome Imperia Paris 07-03

Thi công hạng mục rèm cửa CT Penthouse Sky Dragon