HẠNG MỤC RÈM CỬA CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN CÁT BÀ PARADISE HOTEL

HẠNG MỤC RÈM CỬA CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN CÁT BÀ PARADISE HOTEL

Hải Phòng, 03/2019

Product: Mons Store – mành rèm Hải Phòng.

Location: Thị trấn Cát Bà – Hải Phòng

Sản phẩm sử dụng: khách sạn quy mô 19 tầng sử dụng rèm vải 2 lớp cản sáng, rèm cầu vồng Hàn Quốc.

Hoàn thành: 04/2019

error: Content is protected !!