HẠNG MỤC RÈM CỬA CÔNG TRÌNH NHÀ HÁT THIẾU NHI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HẠNG MỤC RÈM CỬA CÔNG TRÌNH NHÀ HÁT THIẾU NHI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Hải Phòng, 04/2015

Product: Mons Store – mành rèm Hải Phòng.

Location: Lạch Tray – Hải Phòng

Sản phẩm sử dụng: hệ thống rèm sân khấu và rèm cửa văn phòng.

Hoàn thành: 05/2015

error: Content is protected !!