HẠNG MỤC RÈM CỬA CÔNG TRÌNH VINHOME PARIS 18-10

HẠNG MỤC RÈM CỬA CÔNG TRÌNH VINHOME PARIS 18-10

Hải Phòng, 10/2019

Product: Mons Store – mành rèm Hải Phòng.

Location: Vinhome Imperia – Hải Phòng

Sản phẩm sử dụng: biệt thự sử dụng rèm vải 2 lớp cản sáng cao cấp nhập khẩu, rèm cầu vồng Hàn Quốc cùng hệ thống động cơ tự động.

Hoàn thành: 12/2019

error: Content is protected !!