Hạng mục rèm cửa nhà văn phòng cảng Nam Đình Vũ

Chủ đầu tư: GEMADEPT CORPORATION

Dự án: Nam Đình Vũ

Địa điểm: KCN.Đình Vũ – Hải Phòng

Thời gian thi công: 2018

Sản phẩm: mành cầu vồng Hàn Quốc

error: Content is protected !!