HẠNG MỤC RÈM CỬA CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN THÀNH CÔNG

HẠNG MỤC RÈM CỬA CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN THÀNH CÔNG

Hải Phòng, 2018.

Đơn vị thi công: Mons Store – mành rèm Hải Phòng.

Địa điểm: Thị trấn Cát Bà – Hải Phòng

Sản phẩm sử dụng: hệ thống rèm cửa 2 lớp cản sáng, rèm cầu vồng Hàn Quốc

Hoàn thành: 04-2019

error: Content is protected !!