HẠNG MỤC RÈM CỬA CÔNG TRÌNH TÒA NHÀ VĂN PHÒNG THÀNH ĐẠT 1

HẠNG MỤC RÈM CỬA CÔNG TRÌNH TÒA NHÀ VĂN PHÒNG THÀNH ĐẠT 1

Hải Phòng, 2018.

Đơn vị thi công: Mons Store – mành rèm Hải Phòng.

Địa điểm: Lê Thánh Tông – Hải Phòng

Sản phẩm sử dụng: hệ thống rèm cửa văn phòng.

Hoàn thành: 2019

error: Content is protected !!